IDES – FÒRUM DE LA SEGURETAT JURÍDICA Normalització i certificació dels riscos legals en les societats mercantils

IDES – FÒRUM DE LA SEGURETAT JURÍDICA Normalització i certificació dels riscos legals en les societats mercantils